ΠΕ4: Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Διάρκεια: 24 μήνες (M1 - M24)
Υπεύθυνη: Δρ. Ευδοξία Σχισμένου
Συμμετέχουν: Μανιόπουλου, Σωμαράκης

Περίληψη / Περιγραφή 

Θα δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα για το έργο και θα διανεμηθεί φυλλάδιο στην επιστημονική κοινότητα και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως είναι οι αρχές διαχείρισης και οι οργανώσεις αλιέων. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα παρουσιαστούν σε σχετικές διεθνείς και εθνικές συναντήσεις, σεμινάρια και ομάδες εργασίας που θα συγκληθούν κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου του έργου. Τέλος, πριν το κλείσιμο του έργου θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ένα μίνι συμπόσιο με σκοπό να συζητηθούν και να διαχυθούν τα αποτελέσματα του έργου τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Παραδοτέα

Π4.1 Φυλλάδιο έργου

Π4.2 Ιστοσελίδα σε λειτουργία (Μήνας 6)

Π4.3 Αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες διάχυσης (Μήνας 18)

Π4.4 Αναφορά για το μίνι συμπόσιο (Μήνας 24)