Επιστημονική ομάδα

Βιολόγος, Διευθυντής Ερευνών

Ωκεανογράφος, Διευθυντής Ερευνών

Φυσικός Ωκεανογράφος, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Φυσικός ωκεανογράφος, Επιστημονικός συνεργάτης

Επιστήμονας Ευρωπαικής πολιτικής και Επικοινωνία της επιστήμης