Μεθοδολογία έρευνας

Ποια είναι η μεθοδολογία;

 

  • Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πολυειδικού μοντέλου του κύκλου ζωής των κυρίων πελαγικών πόρων στο Αιγαίο (γαύρου και σαρδέλας) που θα συνδυαστεί με ένα οικοσυστημικό μοντέλου χαμηλότερου τροφικού επιπέδου σε διάταξη 3-D
  • Το σύνθετο μοντέλο θα βασιστεί σε ένα πληθυσμιακό μοντέλο πλήρους κύκλου ζωής 3-D που έχει ήδη αναπτυχθεί για τον γαύρο από τον Politikos et al. (2015)
  • Το ήδη αναπτυγμένο μοντέλο γαύρου θα επανεξεταστεί, θα διορθωθεί (όσον αφορά τις έννοιες και τις παραμέτρους) και θα βαθμονομηθεί χρησιμοποιώντας δεδομένα που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια του έργου και θα αναπτυχθεί ένα νέο βιοενεργητικό μοντέλο για τη σαρδέλα
  • Το πολυειδικό μοντέλο θα αναπτυχθεί περαιτέρω όσον αφορά στις στρατηγικές κατανομής ενέργειας του γαύρου και της σαρδέλας για την αύξηση και την αναπαραγωγή.
  • Δείγματα γαύρου και σαρδέλας θα συλλεχτούν εποχικά για ένα χρόνο σε εμπορικά αλιευτικά σκάφη του Βόρειου Αιγαίου προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο διακυμαίνεται εποχιακά η ενέργεια που κατανέμεται για την αύξηση και την αναπαραγωγή
  • Για να μελετηθεί διεξοδικά πώς το μέγεθος των ψαριών και οι εποχιακές διακυμάνσεις των ενεργειακών αποθεμάτων επηρεάζουν την παραγωγή αυγών, η δυναμική των ωοθηκών θα μελετηθεί λεπτομερώς εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές και θεωρίες της αναπαραγωγικής βιολογίας των ψαριών, π.χ., θεωρία πυκνότητας πακεταρίσματος ωοκυττάρων, στερεολογική τεχνική και η αυτοδιαμετρική μέθοδος (Schismenou et al., 2012, Somarakis et al., 2012).
  • Αφού αναπτυχθεί και δοκιμαστεί, το μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά προσομοιώσεων με στόχο την αναγνώριση κλιματικών και ανθρωπογενών παραγόντων που επηρεάζουν τη διακύμανση των πληθυσμών και τις εναλλαγές σαρδέλας / γαύρου.