Δειγματοληψίες

Ιούνιος 2019 - Δειγματοληψία γαύρου & σαρδέλας πάνω σε γρι-γρι με εξόρμηση από το λιμάνι της Καβάλας (ΠΕ1). Τα δείγματα των ψαριών μεταφέρονται ακολούθως στο εργαστήριο όπου πραγματοποιούνται αναλύσεις προκειμένου να μελετηθούν τα εποχιακά πρότυπα αύξησης, παραγωγής αυγών και ενεργειακού περιεχομένου στο γαύρο και τη σαρδέλα, δηλαδή πώς κατανέμεται η πλεονάζουσα ενέργεια για την αύξηση και την αναπαραγωγή.